top of page

Schijndel wil kinderen ophalen voor zwemlessen

SCHIJNDEL - Zwembad De Molen Hey in Schijndel onderzoekt samen met kinderopvang De Plu of het mogelijk is zwemlessen na schooltijd aan te bieden.

Ook bekijken zij of kinderen opgehaald en terug gebracht kunnen worden. ,,We gaan kinderen ophalen en brengen naar de educatieve basisclusters", aldus een woordvoerder van de gemeente. Het is de bedoeling om dat twee keer per week aan te bieden. Het streven is om na de herfstvakantie te beginnen. Ouders moeten hier zelf voor betalen.

Komend schooljaar gaan de meeste basisscholen in Schijndel over op het continurooster. Een enquête wees uit dat er veel belangstelling voor is. ,,Als gemeentelijk zwembad willen we meebewegen met de continuroosters van basisscholen en samen met De Plu kijken hoe we de ouders en de kinderen van dienst kunnen zijn", zegt wethouder Menno Roozendaal (PvdA, onderwijs).

Ouders kunnen gewoon inschrijven op de huidige zwemlessen voor hun kinderen en wanneer de extra service aangeboden wordt, komt er een regeling voor mensen die willen overstappen. In de week van 9 mei werden ruim 1000 enquêtes uitgedeeld in Schijndel, hiervan kwam ongeveer een kwart terug. ,,En van de 252 ouders gaven 136 ouders aan interesse te hebben in deze service van De Molen Hey", aldus de zegsman.