top of page

Vacature Bestuurslid

Kinderopvang de Plu biedt kinderen een geborgen tweede thuis waar kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen, samen plezier maken en persoonlijke aandacht en begeleiding vanzelfsprekend zijn.

Kinderopvang de Plu is een middelgrote kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Binnen Schijndel is Kinderopvang de Plu toonaangevend. Kinderopvang de Plu heeft verschillende locaties en biedt ruime opvangmogelijkheden voor kinderen van 0-13 jaar. Ook verzorgt zij het voormalige peuterspeelzaalwerk binnen Schijndel. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn o.a. gezonde opvang, pedagogische kwaliteit en samenwerking met het onderwijs.

Het bestuur van kinderopvang de Plu streeft mede gezien de toekomstige ontwikkelingen, naar een verdere professionalisering van haar bestuurlijke functie. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en doet dit vanuit een maatschappelijke verantwoorde wijze. Zij volgt hierin de Governance Code Kinderopvang. Het bestuur toetst de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur. Daarnaast vervult het bestuur een klankbordfunctie voor de directie.

De Functie

Momenteel zijn er twee vacante plaatsen binnen het bestuur van Kinderopvang de Plu. Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Met het oog op de aanwezige competenties binnen het bestuur, is het bestuur op zoek naar een algemeen bestuurslid met een communicatie en marketing achtergrond/ervaring en deskundigheid op dit gebied. Affiniteit met de kinderopvang is een pré. Met de invulling van beide vacatures bestaat het bestuur uit vijf personen.

Algemeen profiel

Voor alle bestuursleden geldt het volgende algemene profiel:

· Onderschrijft de doelstellingen en de visie van Kinderopvang de Plu

· Heeft kennis van en/of affiniteit met kinderopvang

· Functioneert minimaal op managementniveau dan wel heeft ervaring op directie- of bestuurlijk niveau

· Weet het evenwicht in acht te nemen tussen bestuurlijke betrokkenheid en afstand

· Heeft het vermogen om de directie als klankbord en sparring partner bij te staan

· Beschikt over integriteit, verantwoordelijkheid en heeft een onafhankelijke opstelling

· Beschikt over ondernemerschap

· Beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Vergoeding bestuurslidmaatschap en tijdsinvestering

Het bestuurslidmaatschap is op vrijwillige basis. Er wordt geen vergoeding toegekend voor het bijwonen van vergaderingen. Eventuele kosten, die de leden van het bestuur maken in het kader van hun lidmaatschap, worden vergoed. Er is voor de leden van het bestuur een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het bestuur vergadert circa 5 tot 6 keer per jaar. De tijdsinvestering vraagt ongeveer 2-4 uur per maand, afhankelijk van de taak kan incidenteel meer tijd nodig zijn.

Reageren

Heeft u interesse in deze bestuursfunctie bij onze stichting dan ontvangen wij uw reactie met motivatie en CV graag voor 1 mei a.s. U kunt uw reactie mailen naar g.vandaalen@deplu.org onder vermelding van vacature bestuurslid.

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie over de vacature. Stuur ons dan een email, onder vermelding van vacature bestuurslid.

bottom of page