NIEUWS

Recente berichten
Volg ons
  • Facebook - White Circle
Archief

VACATURE BESTUURSLID

Kinderopvang de Plu streeft mede gezien de toekomstige ontwikkelingen, naar een verdere professionalisering van haar bestuurlijke functie. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en doet dit vanuit op een maatschappelijke verantwoorde wijze. Zij volgt hierin de Governance Code Kinderopvang. Het bestuur toetst de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur. Daarnaast vervult het bestuur een klankbordfunctie voor de directie.


De functie

Momenteel is er een vacature binnen het bestuur van Kinderopvang de Plu. Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Met het oog op de aanwezige competenties binnen het bestuur, is het bestuur op zoek naar een lid van het bestuur met het aandachtsgebied HRM. Affiniteit met de kinderopvang is een pré. Met de invulling van de vacature bestaat het bestuur uit vijf personen.


Algemene competenties

1. De leden van de het bestuur zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de directie.

2. De leden van de het bestuur zijn in staat op directieniveau te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de directie staat.

3. De leden van de het bestuur zijn in staat om:

a) Afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;

b) Beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;

c) Het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;

d) Besluitvaardig te handelen;

e) Te werken met globale informatie en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;

f) Ontwikkelingen in de kinderopvang, de politiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;

g) Door de informatie heen te kijken en organisatorische uitdagingen te herkennen;

h) Hun eigen functioneren te (laten) evalueren;

i) In voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en aan eventuele overige taken;

j) Hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van de directie en de stichting.


Specifieke eisen lid met aandachtsgebied HRM

· Vakdeskundigheid op het gebied van HRM.

· Heeft kennis van arbeidsrecht, bij voorkeur binnen de kinderopvang.

· HRM-strategisch sterk, met oog voor het belang van de organisatie en het maatschappelijke veld waarin de organisatie opereert.


Vergoeding bestuurslidmaatschap en tijdsinvestering

De vergoeding voor het bestuurslidmaatschap is 500 euro per jaar.

Er is voor de leden van het bestuur een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het bestuur vergadert circa 5 tot 6 keer per jaar. De tijdsinvestering vraagt ongeveer 2-4 uur per maand, afhankelijk van de taak kan incidenteel meer tijd nodig zijn.


Reageren

Heeft u interesse in deze bestuursfunctie bij onze stichting dan ontvangen wij uw reactie met motivatie en CV graag voor 30 april a.s. U kunt uw reactie mailen naar m.evers@deplu.org onder vermelding van vacature bestuurslid.©