top of page

OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen die bij de Plu worden opgevangen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door desgevraagd advies uit te brengen over:

  • De kwaliteit van de opvang (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)

  • Het beleid rondom voeding en opvoeding

  • Veiligheid en gezondheid

  • De openingstijden

  • Spel- en ontwikkelingsactiviteiten

  • Klachtenbehandeling

  • Prijswijzigingen

Lokale oudercommissie

Wettelijk gezien moet er voor iedere opvanglocatie een oudercommissie zijn. Deze moet bestaan uit ouders/verzorgers die hun kind op die locatie in opvang hebben.

De lokale oudercommissies kunnen een aantal onderwerpen mandateren aan een centrale oudercommissie. De centrale oudercommissie heeft geen wettelijke basis en kan alleen bestaan als één of meerdere lokale oudercommissies bepaalde adviesrechten willen afgeven. De oudercommissie op locatie behoudt altijd haar wettelijke rechten en blijft altijd bestaan naast de centrale oudercommissie.

Momenteel is er alleen een centrale oudercommissie. Deze bestaat uit 7 ouders van diverse locaties van de Plu. Wij vergaderen ongeveer 7x per jaar over alles wat met de Plu en onze kinderen te maken heeft.


Op uitnodiging van de oudercommissie is in het eerste deel van de vergadering iemand van de directie of management aanwezig.

 

Lid worden van de oudercommissie?

Wilt u meedenken en de directie adviseren? Op dit moment zijn wij voor alle locaties op zoek naar ouders. Lid worden? Mail naar oudercommissie@deplu.org
Wij horen graag van u!

Oudercommissie0.png
bottom of page