top of page
Soorten Opvang

SOORTEN OPVANG

Aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar

 

Vanuit Kinderopvang de Plu bieden wij opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar op verschillende locaties. Hierin maken we onderscheid tussen kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, Buitenschoolse opvang  voor kinderen van 4 tot 13 jaar  en de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaalwerk voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar) Binnen de kinderopvang de Plu is er veel mogelijk. Graag informeren wij u over de diverse arrangementen en mogelijkheden.

 

Lees snel verder om te kijken wat het beste bij uw situatie past.  

KINDERDAGVERBLIJF

0-4 JAAR

KinderDagVerblijf
RPP_1000.jpg
Kameleon_buitenbed20.png
Samen groeien

Plezier maken, spelen en ontdekken: dat doen kinderen van 0 tot 4 jaar bij één van onze kinderdagverblijven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen, plezier hebben en zich samen met andere kinderen spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De belevingswereld van het kind staat hierbij centraal.

Aandacht voor kinderen, daar gaan wij van uit! Kijken en luisteren naar dat wat een kind bezighoudt. Onze medewerkers volgen de kinderen en ondersteunen ze daar waar nodig. Dit doen ze vanuit de visie van Emmi Pikler; “Kinderen leren en ontwikkelen zich beter als ze de kans krijgen te onderzoeken, ontdekken en te leren in hun eigen tempo”. Aandacht en respect voor het ritme en het eigen initiatief van het kind zijn belangrijk. Zelf proberen, ervaren, ontdekken en doen zijn hierin leidend.

Dagindeling

De dagindeling van de baby’s is aangepast aan hun leef-, eet- en slaappatroon en sluit aan op de thuissituatie. Naarmate kinderen ouder worden volgen ze het ritme van de groep en doen ze steeds meer samen. Samen ontdekken ze de wereld en leren ze (door) met elkaar om te gaan vaardigheden die ervoor zorgen dat de overgang naar de basisschool straks soepeler verloopt.

Lekker buiten zijn

Buiten zijn is gezond en kinderen vinden het fijn. Bij de Plu wordt er niet alleen veel buiten gespeeld, kinderen kunnen ook buiten slapen! De kinderen slapen ieder in een eigen ‘huisje’. De ervaringen zijn tot nu toe erg positief: kinderen slapen graag buiten. Ook in de winter, wanneer ze warm ingepakt zijn, slapen ze er heerlijk. Het beddengoed wordt binnen bewaard, zodat het huisje een warme en droge plek is én blijft.

Kinderopvanglocaties

U kunt terecht voor kinderdagopvang bij:

Klik hier om te zien waar de locaties zich bevinden. En hier vindt u de tarieven.

PeuterOpvang

PEUTEROPVANG

2 JAAR EN 3 MAANDEN - 4 JAAR

Ontdekken en ontmoeten

Onze peuteropvang is een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen van 2½ tot 4 jaar waar wij kinderen stimuleren ‘de wereld te ontdekken’. Kinderen komen op twee vaste dagdelen in de week en leren samenspelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. Spelenderwijs bereiden wij uw peuter voor op de basisschool, waardoor de overgang naar school makkelijker wordt.

 

Het vertrouwde peuterspeelzaalwerk in een nieuw jasje!

Sinds 2015 verzorgt de Plu het voormalig peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie in de gemeente Schijndel, onder de nieuwe naam PeuterOpvang. In lijn met landelijke ontwikkelingen heeft de gemeente Schijndel ervoor gekozen de peuteropvang uit te laten voeren door Kinderopvang de Plu. De peuteropvang van de Plu is er voor

alle peuters van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar!

 

Uk en Puk en Voorschoolse Educatie

We werken met het programma Uk en Puk. Dit programma stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociale vaardigheden komen aan bod. Per schooljaar werken we met vijf thema’s. Alle peutergroepen werken tegelijkertijd aan hetzelfde Puk-thema. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de peuter en komen rechtstreeks uit het dagelijks leven van de peuters.

Wij maken geen verschil tussen locaties. Bij alle locaties waar we peuteropvang aanbieden, hebben we een geïntegreerd aanbod waar doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen samen het peuterprogramma volgen. Dit geldt alleen voor Schijndel. In Veghel bieden we geen peuteropvang.

VVE-indicatie en tegemoetkoming in de kosten

Signaleert het consultatiebureau dat een peuter extra ondersteuning nodig heeft met betrekking tot de (taal) ontwikkeling, dan stelt het consultatiebureau vast of uw kind recht heeft op twee extra dagdelen peuteropvang. Voor deze twee extra dagdelen krijgt u een financiële tegemoetkoming via de gemeente.

Kosten Peuteropvang

Wij vinden het belangrijk dat de peuteropvang voor elke peuter toegankelijk is, daarom hanteren we twee tarieven. We maken onderscheid tussen gezinnen waar beide ouders werken en gezinnen waarvan één ouder werkt of beide ouders niet werken. Ouders die beiden werken vallen onder de Wet Kinderopvang en komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ouders met één inkomen of zónder inkomen kunnen gebruik maken van een gesubsidieerde kindplaats. De gemeente Meierijstad subsidieert een groot bedrag van deze plaatsen waardoor de eigen bijdrage beperkt is. Klik hier voor meer informatie.

De kosten van de peuteropvang worden maandelijks vooraf geïncasseerd. Het jaarbedrag wordt verdeeld over 12 maanden.

Peuteropvanglocaties

U kunt voor peuteropvang terecht bij:

RPP_0996.jpg
BuitenSchoolseOpvang

4-13 JAAR

BUITENSCHOOLSE OPVANG

RPP_9345.jpg
RPP_9384.jpg
Ontspannen, beleven en ontdekken

Na een drukke dag op school even ontspannen, spelen met vriendjes en vriendinnetjes of juist een nieuwe activiteit ontdekken. Bij de Plu kan het. Ook vóór school in alle rust de dag opstarten kan bij één van onze BSO’s. Ook tijdens de schoolvakanties en studiedagen is er voor kinderen van 4-13 jaar van altijd iets te beleven.  

Wij zijn graag een tweede thuis voor alle kinderen. Om goed aan te kunnen sluiten bij hun belevingswereld en behoeften hebben we gekozen om de kinderen van 4 tot 9 jaar op te vangen in hun vertrouwde omgeving in of nabij de basisscholen. Kinderen vanaf 9 jaar bieden we meer uitdaging bij Freekids. Onze BSO is specifiek gericht op deze leeftijdsgroep.

Voorschoolse opvang

Onze voorschoolse opvang biedt uitkomst als uw werkdag vroeg begint of u een lange reistijd heeft. Elke dag staan wij vanaf 7.30 uur voor uw kind klaar. Samen ontbijten, nog even een spelletje spelen of in alle rust een boekje lezen, voordat de schooldag begint. Onze pedagogisch medewerker brengt uw kind veilig naar school. De voorschoolse opvang is voor alle kinderen.

Hiervoor is géén aparte Freekids-groep.

Naschoolse opvang

Als de basisschool is afgelopen, staan onze pedagogisch medewerkers klaar om er een leuke middag van te maken bij de naschoolse opvang. Ons team enthousiaste professionals draagt zorg voor een gevarieerd aanbod.  Samen wat drinken, fruit eten, gezellig napraten en bijkomen van de dag op school. Daarna kiezen kinderen zelf of ze willen buitenspelen, knutselen, spelletjes spelen of mee willen doen aan één van de georganiseerde activiteiten. 

 

 

Studiedagen

Heeft u opvang nodig tijdens studiedagen van de basisschool; ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Lees hier meer over de werkwijze.

 

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties zorgen we bij onze BSO’s voor een echte vakantiesfeer. In de vakanties zijn we open van 7.30-18.30 uur en is er een gevarieerd aanbod met leuke activiteiten. Elke vakantie zorgen de pedagogisch medewerkers voor een uitdagend thema. Lees hier meer over de werkwijze.

Gaat uw kind in de vakantie naar de BSO? Bekijk hier waar uw kind tijdens de vakantie wordt verwacht.

Buitenschoolse Opvanglocaties

U kunt voor buitenschoolse opvang terecht bij:

FreeKids

de Kikker

de Toverbal

de Zonnestraal

de Heidebloem

de Paddestoel

de Vlinder

"Bij de Plu is naschoolse opvang vrije tijd!"

bottom of page