top of page

KWALITEIT

RPP_9377.jpg

Wij gunnen kinderen een omgeving waar ze kunnen spelen, leren en plezier kunnen maken. Onze pedagogisch medewerkers leveren hier hun bijdrage aan. Door het opdoen van kennis en ervaring hebben we een bron aan kennis en kunde in huis waar we trots op zijn.

Professionalisering staat bij ons hoog in het vaandel. Scholing en het benutten van talenten staat bij ons voorop. Creativiteit in alle vormen wordt gestimuleerd.

Pedagogiek is ons ding!

Welbevinden vormt de basis voor ontwikkeling. Het allerbelangrijkste is dat een kind en ouder een vertrouwensband opbouwt met de medewerkers van de groep. De pedagogisch medewerkers creëren de voorwaarde voor het eigen spel van kinderen. Dit spel volgen en  hierop aansluiten is onze taak.

De basis is onze visie volgens Emmi Pikler. Hier wordt ingegaan op deze visie en uitgelegd hoe wij hiermee omgaan. Door te observeren weten we waar een kind aan toe is en welke materialen en activiteiten daarvoor geschikt zijn. De observaties leggen we vast met het kindvolgsysteem Kijk. De activiteiten bereiden we voor middels het VVE-programma Uk & Puk.

Wij vinden het belangrijk om te blijven leren en ontdekken. Daarom worden alle medewerkers regelmatig op bovenstaande onderwerpen bijgeschoold. We benutten kennis van externe partijen en gaan met elkaar in gesprek om de verdieping te blijven zoeken.

Veiligheid boven alles

Veiligheid staat boven alles. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een veilige speelomgeving en een goede gezonde basis voor ieder kind. Om dit te realiseren zijn er richtlijnen opgesteld over hoe om te gaan met veiligheid en gezondheid binnen de kinderopvang. Speeltoestellen worden periodiek gecontroleerd en er is contact met de GGD over infectieziektes.

Alle medewerkers zijn in het bezit van een EHBO en BHV certificaat zodat zij daar waar nodig hulp kunnen bieden.

GGD Resultaten

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de ontwikkeling later in het leven. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

In Nederland is de kwaliteit van de kinderopvang en de eisen waar kinderopvangorganisatie aan moeten voldoen bij wet geregeld. De GGD controleert jaarlijks of kinderopvangorganisaties voldoen aan de gestelde wettelijke eisen en publiceert de resultaten in een rapport. U kunt de inspectierapporten per locatie hieronder vinden. Ook is er op elke locatie een rapport van de laatste inspectie ter inzage aanwezig.

KDV de Kameleon

KDV Tamara

BSO Freekids

KDV en PO de Kikker               BSO de Kikker

PO de Toverbal                           BSO de Toverbal

PO de Zonnestraal                    BSO de Zonnestraal

PO de Heidebloem                    BSO de Heidebloem

KDV en PO de Paddestoel      BSO de Paddestoel

KDV de Vlinder                             BSO de Vlinder

RPP_9280.jpg
bottom of page