top of page

TARIEVEN

Tarieven 

De Plu hanteert verschillende uurtarieven, afhankelijk van het aantal weken dat u opvang afneemt. Voor de dagopvang biedt ons 52-weken pakket u het gemak van een heel jaar opvang tegen het laagste uurtarief. Sluit dit niet aan bij uw wensen dan kunt kiezen voor het 40-weken pakket.

 

Voor de buitenschoolse opvang hanteren wij een 40 weken contract overeenkomstig de weken dat uw kind naar school gaat. Opvang voor de vakantieweken kunt u naar eigen wens inkopen. Voor flexibele en incidentele opvang hanteren wij een aangepast tarief.

Bekijk hier de tarieven van het kinderdagverblijf en peuteropvang.

Bekijk hier de tarieven van de buitenschoolse opvang.

Deze tarieven zijn zonder aftrek van de kinderopvangtoeslag. Uw werkelijke kosten zullen in de meeste gevallen lager zijn. Wilt u weten wat u na aftrek van de kinderopvangtoeslag betaalt, raadpleeg de toetsingstabel 2024.

Netto bijdrage berekenen

Bereken hier uw netto bijdrage.

Algemene Voorwaarden

Kinderopvang de Plu hanteert de algemene voorwaarden van de branchevereniging.

RPP_0071.jpg
RPP_1035.jpg
Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Of u deze toeslag krijgt, hangt van af van een aantal factoren. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag? Raadpleeg dan de voorwaarden.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders en van

het aantal kinderen van een gezin dat gebruik maakt van de opvang. De hoogte van de toeslag hangt ook af van het aantal uren dat u gebruikt maakt van de opvang en de uurprijs.

De belastingdienst hanteert een maximum bedrag per uur waarover zij toeslag uitkeert.


In onderstaande tabel vindt u de maximum uurtarieven waarover toeslag wordt uitgekeerd.

Soort opvang                                            Max. uurtarief 2024

Dagopvang (KDV/PO)                            € 10,25

Buitenschoolse opvang (BSO)          € 9,12

De bedragen in de tabel zijn niet gelijk aan het uurtarief dat de Plu in rekening brengt.

Kinderopvangtoeslag aanvragen​

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Vraag de toeslag tijdig aan bij de Belastingdienst.

U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag ieder jaar vanzelf. Wijzigt uw situatie? Dan moet u dit zelf binnen 4 weken via mijntoeslagen.nl doorgeven.


U dient de toeslag aan te vragen binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Wilt u weten wat u netto per uur gaat betalen? U kunt dit berekenen via de rekentool van de belastingdienst belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

LRKP nummers

Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouders/gastouderbureaus die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang worden geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Vanaf  januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRKP geregistreerd staat.

Elke locatie heeft een eigen uniek registratienummer. Dit nummer dient u door te geven aan de Belastingdienst bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

De Kameleon

     0-4 jarigen:     417443687

De Kikker

     0-4 jarigen:     193794792

     4-9 jarigen:     182588440

De Paddestoel

     0-4 jarigen:     141541908

     4-9 jarigen:     105322982

De Vlinder

     0-4 jarigen:     426341715

     4-13 jarigen:   111953856

    

De Heidebloem

     2,5-4 jarigen:  199461314

     4-9 jarigen:     970180238

De Toverbal

     2,5-4 jarigen:  921301686

     4-9 jarigen:     901477655

De Zonnestraal

     2,5-4 jarigen:  113506910

     4-9 jarigen:     129043278

Freekids

     9-13 jarigen:   816189651

bottom of page