top of page

WIE ZIJN WIJ

De afgelopen 25 jaar is Kinderopvang de Plu uitgegroeid tot een ervaren professionele kinderopvangorganisatie met een ruim en vertrouwd aanbod in Schijndel en omgeving. Herkenbaar aan de blauwe paraplu. 

 

Kinderopvang de Plu bestaat uit acht verschillende locaties. Wij bieden kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.  Onze zeven locaties in Schijndel zijn voornamelijk gelegen bij of in een Educatief Basis Centrum (EBC) waar we samen met het onderwijs bijdragen aan een doorgaande ontwikkelingslijn. Voor kinderen vanaf negen jaar is er de locatie 'Freekids,' een buitenschoolse opvang met een uitdagend aanbod gericht op de oudere kinderen. Onze achtste locatie is te vinden Zijtaart (Veghel), waar we gevestigd zijn in een Brede  school in het voormalige klooster. 

Kinderopvang De Plu is een transparante laagdrempelige organisatie met een maatschappelijke doelstelling, zónder winstoogmerk.

 

'Samen spelen, samen leren én samen plezier maken!' 

RPP_9361.jpg

ORGANISATIE EN BESTUUR

RPP_1005.jpg
Op locatie

Bij elke locatie werkt een vast team van enthousiaste deskundige pedagogisch medewerkers. Zij staan dagelijks voor u en uw kind klaar en zorgen ervoor dat elk kind zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Onze pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door een van de managers.

Elke locatie heeft een Senior Pedagogisch Medewerker (SPM) die de dagelijkse gang van zaken stroomlijnt op de locatie.

Management

De manager vormt samen met de directeur het managementteam. Het managementteam (MT) is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het tactisch en operationeel beleid.

Ondersteuning

De directie, MT-leden, SPM'ers en pedagogisch medewerkers worden ondersteund door de planning- en plaatsingsmedewerker en een financieel administrateur.

 

Directie en bestuur

De directeur is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering. In samenspraak met het bestuur ontwikkelt zij het strategische beleid, de visie en de koers voor de toekomst. Het bestuur bestaat uit vijf leden, die zich op vrijwillige basis inzetten voor kinderopvang de Plu.

 

Zes keer per jaar bespreken het bestuur en de directeur ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de eigen organisatie, de regio en de kinderopvangsector. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen volgens de Governance Code Kinderopvang.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. De vijf leden van de Ondernemingsraad zijn gekozen door de medewerkers. Jaarlijks vergadert de Ondernemingsraad zes tot acht keer met de directeur. Afhankelijk van de onderwerpen die besproken worden heeft de Ondernemingsraad instemmings- of adviesrecht.

Oudercommissie

De oudercommissie van de Plu behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen van onze opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van onze opvang te bewaken en te bevorderen. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie.

Meer weten? Kijk hier

bottom of page