WIE ZIJN WIJ

Vertrouwd en transparant

Kinderopvang de Plu is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een kinderopvangorganisatie met een ruim en vertrouwd aanbod in Schijndel en omgeving. Herkenbaar aan de blauwe paraplu zijn wij niet uit het Schijndelse straatbeeld weg te denken.

 

Inmiddels beschikken wij over acht locaties en een hoofdkantoor. Wij bieden kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Onze locaties in Schijndel zijn voornamelijk gelegen bij of in een Educatief Basis Centrum (EBC) waar ook de basisscholen zijn gehuisvest. Voor kinderen van negen jaar en ouder is er een aparte locatie; FreeKids. In Veghel (Zijtaart) is onze locatie te vinden binnen een brede school.

Kinderopvang De Plu is een transparante, laagdrempelige organisatie en heeft een maatschappelijke doelstelling, zónder winstoogmerk.

Onze visie

We zien kinderopvang als een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis en willen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Dit doen we door het bieden van pedagogische kwaliteit en (ontwikkel)gerichte ondersteuning in een veilige vertrouwde omgeving. De behoeften van het kind staan hierbij centraal.  Voor elk kind zijn wij graag een tweede thuis waar we:

'Samen spelen, samen leren én samen plezier maken!' 

RPP_9361.jpg

ORGANISATIE EN BESTUUR

RPP_1005.jpg
Op locatie

Bij elke locatie werkt een vast team van enthousiaste deskundige pedagogisch medewerkers. Zij staan dagelijks voor u en uw kind klaar en zorgen ervoor dat elk kind zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Onze pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door een van de managers.

Elke locatie heeft een Senior Pedagogisch Medewerker (SPM) die de dagelijkse gang van zaken stroomlijnt op de locatie.

Management

De manager vormt samen met de directeur het managementteam. Het managementteam (MT) is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het tactisch en operationeel beleid.

Ondersteuning

De directie, MT-leden, SPM'ers en pedagogisch medewerkers worden ondersteund door de planning- en plaatsingsmedewerker en een financieel administrateur.

 

Directie en bestuur

De directeur is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering. In samenspraak met het bestuur ontwikkelt zij het strategische beleid, de visie en de koers voor de toekomst. Het bestuur bestaat uit vijf leden, die zich op vrijwillige basis inzetten voor kinderopvang de Plu.

 

Zes keer per jaar bespreken het bestuur en de directeur ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de eigen organisatie, de regio en de kinderopvangsector. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen volgens de Governance Code Kinderopvang.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. De vijf leden van de Ondernemingsraad zijn gekozen door de medewerkers. Jaarlijks vergadert de Ondernemingsraad zes tot acht keer met de directeur. Afhankelijk van de onderwerpen die besproken worden heeft de Ondernemingsraad instemmings- of adviesrecht.

Oudercommissie

De oudercommissie van de Plu behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen van onze opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van onze opvang te bewaken en te bevorderen. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie.

Meer weten? Kijk hier