TARIEVEN DAGOPVANG

Tarievenopbouw

De Plu maakt onderscheid in KinderDagVerblijf (0-4 jaar) en PeuterOpvang (2,5-4 jaar). Hiervoor hanteren wij ook verschillende tarieven. 

2020

©