SAMENWERKING

Samenwerkingspartners

Kinderopvang de Plu is een maatschappelijk betrokken organisatie en werkt samen met verschillende lokale en regionale organisaties. Zoals te zien is, liggen de meeste in of rondom een basisschool.

 

• SKOPOS

• SKIPOV

• Milo

• Kentalis

• Laverhof

• Consultatiebureau/CJG

• GGD

• Playful Yoga

• Ons Welzijn

• Welzijn de Meierij

• Zwembad de Molen Hey

• BeweegBuro

• Taalvijver

• Vluchtelingenwerk

• ROC's